UNIVERSUS

Sosyal Araştırmalar Merkezi

image

UNIVERSUS Sosyal Araştırmalar Merkezi; demokrasi, barış, adalet, eşitlik, dayanışma ve doğaya saygı ilkelerini benimsemiş, sivil toplumda özneleşme arzusundaki genç bireylerin öncülüğünde kurulmuştur. İnsan hak ve özgürlükleri temelinde, cinsiyet eşitsizliği ve gerontokrasiyle mücadele etmeyi; çoğulcu, özgürlükçü bir kültürün oluşturulmasını ve her alanda bu demokrasi kültürünün yerleştirilmesini amaçlar.

UNIVERSUS, sosyal bilimler ile toplumsal gerçeklik arasındaki sınırları kaldırmayı ve teori-pratik birlikteliğini amaç edinmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Kurumları ve toplumsal ilişkileri olduğu gibi kabul etmeyen, güncel olaylara eleştirel perspektiften yaklaşan, olguların kökenlerini sorgulayan ve değişim süreçlerini ortaya koymayı amaç edinmiş siyasi ve sosyal analizler yapar.

UNIVERSUS, çalışmalarında farklı olguları birleştirerek uzmanlaşmış sosyal bilimlerin sonuçlarını sistematik biçimde genel bir perspektife dönüştürmeyi hedefler.

UNIVERSUS, yapacağı çalışmalarda; genç araştırmacıları, gençlik örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve özgür akademiyi eşitlikçi ve kolektif bir yapıda bir araya getirir. Bir araya getirdiği bu öznelerle üretimin ve yeniliğin arasında, iletişim ve iş birliği içinde toplumsal ortak paydayı oluşturmak adına birikim stratejisi izler.

“Öyleyse bugüne ilişkin önerimiz eski ritüelleri ve paslanmış sloganları tekrar etmek değil, toplumun ve siyasetin yeni bilimini oluşturmak için kara tahtaya geri dönmek, tekrar çalışmaya koyulmak ve yeni bir araştırma başlatmaktır.”

Antonio Negri, Çokluk

Başlattığımız yeni toplumsal araştırma, sadece nicel ve nitel verileri bir araya getirmeyi değil, tarihsel ve sınıfsal dönüşümlere bakıp mevcut toplumsal ihtiyaçları kavramayı ve yeni bir yaşamın koşullarını tahayyül etmeyi hedefler.

Faaliyetlerimiz

UNIVERSUS Sosyal Araştırmalar Merkezi gönüllü araştırmacılarının ekonomiden insan haklarına, psikolojiden dış politikaya kadar çeşitli alanlarda yaptıkları çalışmalar bu koordinatörlük bünyesinde gerçekleşir. Bu çalışmaların akademik birer makaleye dönüştürülmesi sürecinde sürecinde, Akademik Araştırmalar Koordinatörlüğü bünyesinde oluşturulan “akademik kurul” araştırmacılara rehberlik eder.

Araştırmanın tamamlanmasıyla makaleler, akademik kurul tarafından bilimsel kriterler gözetilerek değerlendirilir ve uygun görüldükleri takdirde web sayfamızdan yayımlanır.

UNIVERSUS’un sivil toplum alanında üstlendiği rol, bir model oluşturarak alternatif bir temsiliyet ve örgütlenme anlayışı ortaya koymaktır. Bu model; müesses, hiyerarşik sivil toplum örgütlerinden dışında, katılımcı ve yatay bir örgütlenmeye dayanır. Sürekli dönüşen, değişen koşullara kendini uyarlayan yapısıyla UNIVERSUS, sivil toplum çalışmalarında toplumsal dönüşümü amaç edinmektedir.

Sivil Toplum Çalışmaları Koordinatörlüğü’nde insan hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi ve kentsel sorunlar gibi birçok konuda projeler geliştirilir.

Edebiyat okumalarından sanat söyleşilerine kadar çok çeşitli etkinlik konseptlerini kapsar.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var ? Hemen İletişime Geçin