UNIVERSUS FELSEFE ATÖLYESİ

UNIVERSUS Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin ilk atölyesi olan Felsefe Atölyesi, düşünce üzerine yolculuğuna 2018-2019 döneminde de devam ediyor. Geçtiğimiz dönem boyunca Antik Yunan’dan başlayarak Kant, Leibniz ve Hegel gibi düşünürlere uğrayan Felsefe Atölyesi bu dönem Spinoza ile yola çıkıyor.

Felsefe Atölyesi’nde Antik Yunan’dan günümüze kadar gelen düşünce sistemleri eleştirel ve tartışmacı bir platform ile anlaşılmaya çalışılıyor. Anlatıcının yalnızca tartışmaya eşlik ettiği, ana odağında katılımcıların ve onların görüşlerinin bulunduğu atölyede, ele alınan düşünce sisteminin ne olduğundan daha çok nasıl ortaya çıktığı ve hangi düşüncelerden ne şekilde beslendiği gün yüzüne çıkartılıyor.

Felsefe Atölyesi’nde belirlenen konularla ilgili, katılımcılardan gerekli okumaları yaparak gelmeleri ve tartışmalara dahil olmaları beklenmekte, böylece kolektif bir üretim hedeflenmektedir.Bookmark and Share
Önceki Yazı
Lorem İpsum
Sonraki Yazı
Markiszm AtölyesiUniversus Sosyal Araştırmalar Merkezi
UNIVERSUS Sosyal Araştırmalar Merkezi; demokrasi, barış, adalet, eşitlik, dayanışma ve doğaya saygı ilkelerini benimsemiş, sivil toplumda özneleşme arzusundaki genç bireylerin öncülüğünde kurulmuştur.
0 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirDaha fazla hikaye
Lorem İpsum
Lorem Ipsum Nedir? Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen...