Nurcan Özkaplan, Ece Öztan ve Ester Ruben ile “AVM’lerin Yorgun Gençleri”

Universus Deniz Kabuğu Günleri Etkinlik Raporu

“AVM’lerin Yorgun Gençleri”

Nurcan Özkaplan, Ece Öztan, Ester Ruben

Tarih: 12 Mart 2018 Pazartesi

Deniz Kabuğu Günleri’nin altıncı toplantısı akademisyen Nurcan Özkaplan, Ece Öztan ve Ester Ruben’in katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öncelikle konuk konuşmacılar tarafından alışveriş merkezlerinde çalışan genç ücretlilerle yapılan derinlemesine görüşmeler ve analizlerden oluşan “AVM’lerin Yorgun Gençleri” kitabının sunuşu gerçekleştirilmiştir.

Kitap 10 AVM’de, 11 farklı sektörden toplam 21 marka ve 130 mağazada gerçekleştirilen görüşmelerin ürünüdür. Sunuşta, araştırmanın gerçekleştirilmesi noktasında, kitaptan yapılan aşağıdaki alıntıda belirtilen eksikliği giderme amacının etkili olduğu belirtilmiştir.

 “…‘çalışanı görmezden gelme’ tavrının çok bilinçli bir sınıfsal duruşun ürünü olduğunu söylememiz gerekir… AVM’lerde çalışanlar hakkında hiçbir bilgimiz yok. Müşterilerin ne istediğini, ne beklediğini biliyoruz; ama onlarla yüz yüze, yoğun etkileşim içinde çalışan kadın ve erkeklerin kim olduklarını, ne istediklerini, işlerini ve kariyer yollarını nasıl algıladıklarını, bu algıları ve deneyimleri oluşturan/denetleyen çok katmanlı mekanizmaların, maddi koşulların neler olduğunu bilmiyoruz. Bu çalışma, bu konudaki büyük eksikliği gidermede bir ilk adım olacaktır diye umuyoruz.” (s.36-37)”

Bu çalışmada AVM’lerde çalışan gençlerin demografik yapıları, aile yapıları, sosyo-ekonomik durumları, eğitimleri gibi temel bilgiler ışığında bir profil çıkarılmaya çalışılmış, ancak bunun çok geniş bir çerçeve ifade ettiği görülmüştür. Kitapta AVM’lerde çalışmanın daha güvenceli olduğuna ilişkin genel algı da irdelenmiş ve çalışan gençlerin işleriyle kurdukları ilişki, pozisyonlarının getirdiği sorumluluklar, sosyal hayat, aile hayatı, iş hayatı ile özel hayatın kesiştiği noktalar üzerine sorularla AVM’lerde çalışmanın bu gençler üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Toplantının ikinci oturumunda daha çok kitabın üzerine inşa edildiği kuramsal çerçeve olan “emek” kavramı ve emek türleri üzerine interaktif bir tartışma yürütülmüştür.Bookmark and Share
Önceki Yazı
Yrd. Doç. Akif Bahadır Kaynak ile “Suriye İç Savaşı Biterken Bölgede Güç Dengeleri”
Sonraki Yazı
Bissane EL-Cheikh ile “Suriyeli Göçmenler Türkiye ve Avrupa’da Politik Bir Özne Olabilirler Mi?”Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi
UNIVERSUS Sosyal Araştırmalar Merkezi; demokrasi, barış, adalet, eşitlik, dayanışma ve doğaya saygı ilkelerini benimsemiş, sivil toplumda özneleşme arzusundaki genç bireylerin öncülüğünde kurulmuştur.
0 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirDaha fazla hikaye
Yrd. Doç. Akif Bahadır Kaynak ile “Suriye İç Savaşı Biterken Bölgede Güç Dengeleri”
Agora Universus Ortadoğu Etütleri Etkinlik Raporu “Suriye İç Savaşı Biterken Bölgede Güç Dengeleri” Yrd. Doç....