Bissane EL-Cheikh ile “Suriyeli Göçmenler Türkiye ve Avrupa’da Politik Bir Özne Olabilirler Mi?”

Agora Universus Ortadoğu Etütleri Etkinlik Raporu

“Suriyeli Göçmenler Türkiye ve Avrupa’da Politik Bir Özne Olabilirler Mi?”

Bissane EL-Cheikh

Tarih: 13 Mart 2018

 

Agora konseptinde gerçekleştirilen Ortadoğu Atölyesi’nin ikinci toplantısı, Lübnanlı kadın gazeteci Bissane EL-Cheikh’in katılımıyla İngilizce yapılmıştır.

EL-Cheikh, öncelikle Suriyeli ve Filistinli göçmenlerin Lübnan ve Ürdün’deki hukuki ve sosyal statülerinden söz etmiş, katılımcıların soruları doğrultusunda bu ülkelerdeki mültecilerin yaşam standartlarını değerlendirmiştir. Lübnan ve Ürdün örnekleriyle, Türkiye’deki Suriyelilerin durumu arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu noktada Lübnan’da Filistinlilerin “ikinci derece vatandaş” kabul edilmelerine karşın Suriyeliler için böyle bir statünün tanınmadığı; Lübnan halkında da Suriyeli göçmenlere karşı bir öfkenin doğduğu dikkat çekmiştir. Ürdün’de ise Suriye İç Savaşı’nın doğurduğu mülteci krizine hızlı bir cevap verildiği, hukuki bir koruma ve yerleştirme programı ile toplumsal tepkinin asgariye indirilebildiği görülmüştür.

Katılımcıların Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki statüleri konusunda yaptığı kısa açıklamaların ardından konuk konuşmacı Bissane El-Cheikh, Suriyeli sığınmacıların içerisinde bulundukları sosyal koşullardan söz etmiştir. Suriyelilerin Türkiye’de toplumsal yaşama entegrasyonları konusunda motivasyonlarının tartışılmasının ardından “Suriye İç Savaşı’nda siyasi bir çözüm bulunmadan mültecilerin sorunlarının da kalıcı olarak çözülemeyeceği” tespiti öne çıkmıştır.

  • “Suriyeli göçmenler Türkiye’de politik bir özne olabiliriler mi?” sorusuna yönelik olarak ise;
  • Suriye’de savaşın bir şekilde sürmesi,
  • Olağanüstü koşullara özgün bir sosyal psikolojinin mevcudiyeti,
  • Suriyelilerde karşılıklı güvensizliğin hakim olması,
  •  Geleceğe ilişkin beklentilerde ortaklaşılamaması

gibi etkenler ifade edilmiş ve buna dayanarak özneleşmenin zorlukları üzerinde durulmuştur.Bookmark and Share
Önceki Yazı
Nurcan Özkaplan, Ece Öztan ve Ester Ruben ile "AVM’lerin Yorgun Gençleri"
Sonraki Yazı
Prof. Dr. Fatmagül Berktay ile "Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın”Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi
UNIVERSUS Sosyal Araştırmalar Merkezi; demokrasi, barış, adalet, eşitlik, dayanışma ve doğaya saygı ilkelerini benimsemiş, sivil toplumda özneleşme arzusundaki genç bireylerin öncülüğünde kurulmuştur.
0 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirDaha fazla hikaye
Nurcan Özkaplan, Ece Öztan ve Ester Ruben ile "AVM’lerin Yorgun Gençleri"
Universus Deniz Kabuğu Günleri Etkinlik Raporu “AVM’lerin Yorgun Gençleri” Nurcan Özkaplan, Ece Öztan, Ester...