Doç. Dr. Cenk Özbay ile “Erkekliğin ve Cinselliğin Kıyısında”

Universus Deniz Kabuğu Günleri Etkinlik Raporu

“Erkekliğin ve Cinselliğin Kıyısında”

Doç. Dr. Cenk Özbay

Tarih: 7 Nisan 2018 Cumartesi

 

Deniz Kabuğu Günleri’nin dokuzuncu toplantısı akademisyen Cenk Özbay’ın katılımıyla gerçekleşmiştir.

Etkinliğin genel çerçevesini cinsel yönelimler, eşcinsellik/eşcinsel erkeklik kavramları oluşturmuştur. Özelde ise etkinlikte, Özbay’ın 2010 yılında yazdığı “Nocturnal Queers: Rent Boys’ Masculinity in Istanbul” isimli makaleyle başlayan ve konunun farklı yönlerini ele alan pek çok makaleyle devam eden, 2017 yılında ise kitaplaştırılan ancak Türkiye’de basımı olmayan ve Türkçe’ye çevrilmemiş olan kitabı üzerinden “Rent Boy”luk kavramı tartışılmıştır.

Rentboy’luk çalışmasının yapıldığı 2000’li yıllarda, özellikle İstanbul’un Beyoğlu bölgesinde yaygın olan, para karşılığı eşcinsel erkeklerle birlikte olan genç erkekler ile çalışma kapsamında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Rentboyların seks işçiliğinden farklı bir konu olarak ele alınması ve spesifik olarak incelenmesinin en önemli sebeplerinden birisinin rentboyların kendilerini heteroseksüel olarak tanımlamaları olduğuna çalışmanın başında özellikle değinilmiştir.

Rentboyların demografik ve sosyoekonomik yapıları, kim oldukları, yaptıkları işin devamlılığı, işle kurdukları ilişki ve onu tanımlama biçimleri gibi pek çok parametre üzerinden ‘rentboyların rentboyluğu nereye koyduğuna ve ne beklediğine’ dair tartışma yürütülmüştür. Rentboyların görece dezavantajlı bölgelerde yaşadıkları, bu durumu kendi içlerinde meşru bulmadıkları ve kısa sürelik bir iş olarak gördükleri, aslında kadınlardan hoşlandıkları, büyük çoğunluğunun öğrenci veya işsiz olduğu, bir kısmının nişanlı veya evlenmek üzere olduğu sonuçları karşımıza çıkmıştır.Bookmark and Share
Önceki Yazı
Murat Sönmez ile "Orta Dünya ve Tolkien"
Sonraki Yazı
Erhan Keleşoğlu ve Selim Sezer ile "ABD'nin Kudüs Kararı Ekseninde Filistin'de Güncel Gelişmeler"Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi
UNIVERSUS Sosyal Araştırmalar Merkezi; demokrasi, barış, adalet, eşitlik, dayanışma ve doğaya saygı ilkelerini benimsemiş, sivil toplumda özneleşme arzusundaki genç bireylerin öncülüğünde kurulmuştur.
0 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirDaha fazla hikaye
Murat Sönmez ile "Orta Dünya ve Tolkien"
Etkinlik Raporu “Orta Dünya ve Tolkien” Murat Sönmez Tarih: 1 Nisan 2018, Pazar UNIVERSUS’ta konuşmacı olarak...