Doç. Dr. Hakan Yücel ile “Mekan, Kimlik, Hareket”.

UNİVERSUS DENİZ KABUĞU GÜNLERİ – XIII

Etkinlik Raporu

“Mekan, Kimlik, Hareket”

Doç. Dr. Hakan Yücel

Tarih: 21 Aralık 2018, Cuma

Deniz Kabuğu Günleri’nin on üçüncü oturumunda Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Yücel’i konuk ettik.

Aktarımın ilk bölümünde Mekan, Kimlik ve Hareket üçlüsünün ilişkisi teorik düzlemde ele alındı. Mekanın hem fiziksel hem de sembolik olduğunu vurgulayan Yücel, mekanın aynı zamanda kimlik ürettiğini belirtti. Mekansal olarak bir arada olamamanın sınıfsal kimlik üretimini engelleyebileceği belirtildi. Kimlik başlığında ise Nesnelciler, Öznelciler ve İlişkiselcilik olmak üzere üç farklı yaklaşıma dikkat çekildi. Yücel, Nesnelciler ve Öznelcilerin kimlik kavramına yaklaşımının yanlış olduğunu söyledi ve doğru yaklaşımın İlişkiselcilik olduğunu ekledi. Yeni Toplumsal Hareketler başlığına da değinen Yücel, özellikle sınıfsal düzlemin kaybolmadığı, ancak günümüzde bu sınıfsallığın daha karmaşık bir yapı içerisinde olduğunu söyledi. Değer merkezli ve yatay dışlama odaklı bir yapıdan bahsetti. Kimlik hareketlerinin güçlenmesini tehdit altında olma durumu ile açıkladı. Tehdit altında olan farklı kimliklerin özerkliğini koruma mücadelesinin “özne” üzerinden gerçekleştiğini belirtti. Özneyi kendi özerkliğini ve başkalarının özerkliğini koruma mücadelesinde olan grup olarak tanımladı.  Yasaklanan ve görmezden gelinen kimlikler ve tireli kimliklerden söz edildi. Kimliğin bir toplumsal pozisyon olduğu vurgulandı.  Kısa bir aranın ardından soru cevap kısmına geçildi. Soru cevap bölümünde ağırlıklı olarak Yeni Toplumsal Hareketler kapsamında Türkiye’de Gezi Parkı, Fransa’da ise güncel olan Sarı Yelekliler hareketi mevcut neoliberal sistemin krizleri çerçevesinde ele alındı. İki hareketin de heterojen yapılarına dikkat çekildi ve Sarı Yelekliler hareketinin taşıdığı potansiyel ve nerelere evirilebileceği konusunda tartışmalar yürütüldü.


Etiketler:  deniz kabuğu günleri galatasaray üniversitesi hakan yücel mekan kimlik hareket Universus sosyal araştırmalar merkezi

Bookmark and Share
Önceki Yazı
Türkiye’de Hiphop Kültürü ve Rap Müzik
Sonraki Yazı
Universus Politik Ekonomi Atölyesi başlıyor!Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi
UNIVERSUS Sosyal Araştırmalar Merkezi; demokrasi, barış, adalet, eşitlik, dayanışma ve doğaya saygı ilkelerini benimsemiş, sivil toplumda özneleşme arzusundaki genç bireylerin öncülüğünde kurulmuştur.
Bunlar da ilginizi çekebilir
0 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirDaha fazla hikaye
Türkiye’de Hiphop Kültürü ve Rap Müzik
Geçtiğimiz birkaç yılda Türkiye’de hiphop kültürü ve rap müzik -bilhassa Türkçe sözlü rap müzik- çok önemli...