BizBize / Temmuz 15, 2019

Frankfurt Okulu ve Aydınlanma Eleştirisi

Universus Bizbize Etkinlik Raporu

Tarih: 5 Eylül 2018

Bizbize etkinliklerinin yeni çalışmasında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi lisans öğrencisi Mustafa Yeğin, ‘’Frankfurt Okulu ve Aydınlanma Eleştirisi’’ başlığı altında konuşmasını gerçekleştirdi.

Mustafa Yeğin, ilk olarak Frankfurt Okulu’nun beslendiği kurucu çalışmalar ve etkilendikleri düşünürlerin çalışmalarına değindi. Marksist ve Weberyan sosyolojinin, kurumun şekillenmesindeki rolüne değinen Yeğin, okulun yaklaşımının rasyonelleşme ve kapitalist formasyonun yeniden üretimini gerçekleştiren mekanizmaların belirginleştirilmesine yönelik vurgu olduğundan söz etti. Yeniden üretimi farklı ilişkisellikler üzerinden değerlendiren okulun Batı’daki kurumsallaşma ve bilgi üretiminin inşasına yönelik eleştirisi vurgulanarak bu kurumlar ve bilgi yapılarının şekillendiği Aydınlanma Çağı’nın yeniden değerlendirilmesine yönelik ilişki ortaya koyuldu. Konuşmanın ilerleyen kısmında Theodor Adorno ve Max Horkheimer’in birlikte yazdıkları ‘’Aydınlanmanın Diyalektiği’’; Horkheimer’ın ‘’Geleneksel Kuram’’ ve ‘’Akıl Tutulması’’ metinlerine odaklanarak ortaya koyulan Aydınlanma eleştirisinin kökenleri vurgulandı. Frankfurt Okulu düşünürlerinin bilimsel yöntem olarak pozitivizmin erken kapitalist evrenin ideolojisi olduğuna dair saptamaları üzerinden ideolojinin kurucu unsurlarının ‘’soykütüksel’’ bir çalışması detaylandırıldı. Konuşmanın sonunda Frankfurt Okulu’nun ardılları ile Batı’nın kurucu değerlerini vurgulayan filozoflardan kısaca söz edildi.

Yaklaşık bir saat süren etkinlik, on kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında İstanbul dışında bulunanlar için Youtube üzerinden canlı yayın gerçekleştirildi.Bookmark and Share
Önceki Yazı
Özel Mülkiyet’in Doğuşu ve Gelişimi
Sonraki Yazı
Politik Felsefeyi Carl Schmitt ile Yeniden DüşünmekUniversus Sosyal Araştırmalar Merkezi
UNIVERSUS Sosyal Araştırmalar Merkezi; demokrasi, barış, adalet, eşitlik, dayanışma ve doğaya saygı ilkelerini benimsemiş, sivil toplumda özneleşme arzusundaki genç bireylerin öncülüğünde kurulmuştur.
0 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirDaha fazla hikaye
Özel Mülkiyet’in Doğuşu ve Gelişimi
Universus Bizbize Etkinlik Raporu Tarih:8 Ağustos 2018 Universus Bizbize’de, Universus bünyesinde çalışan araştırmacılardan...