BizBize / Temmuz 15, 2019

Özel Mülkiyet’in Doğuşu ve Gelişimi

Universus Bizbize Etkinlik Raporu

Tarih:8 Ağustos 2018

Universus Bizbize’de, Universus bünyesinde çalışan araştırmacılardan Alper Çavuşoğlu konuk olarak yaptığı çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda elde ettiği çıktıları ekip arkadaşlarıyla paylaştı.

Özel mülkiyetin ortaya çıkışını, toplumların oluşmasından itibaren inceleyen Çavuşoğlu, işbölümünün ortaya çıkışının, zamanla ortaya çıkacak olan mülkiyet ve onun oluşturacağı sınıflı toplum için ilk adım olduğundan bahsederek ilkel mülkiyetin toprak ve mal üstünde farklı bir şekilde görüldüğünü ancak her ikisinin de temelinde mistik inanışlar olduğunu belirtti. Bunun yanında; toprak üzerinde görülen mülkiyetin toplumlararası savaşçı ilişkilerden, mallar üzerindeki mülkiyetin ise sınıflararası savaşçı ilişkilerden kaynaklandığını ileri süren Marksist görüşe değindi. Daha sonra insanlığın tarıma geçişini ve devletli toplumların oluşumunu kısaca inceleyen Alper Çavuşoğlu, Roma İmparatorluğu’na kadar olan dönemlerdeki mülkiyet ilişkilerini inceleyerek konuşmasını bitirerek, sözü diğer katılımcılara devretti.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik, on beş kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.  Bookmark and Share
Önceki Yazı
Doç. Dr. Behlül Özkan ile "AK Parti Dönemi Ortadoğu Politikaları"
Sonraki Yazı
Frankfurt Okulu ve Aydınlanma EleştirisiUniversus Sosyal Araştırmalar Merkezi
UNIVERSUS Sosyal Araştırmalar Merkezi; demokrasi, barış, adalet, eşitlik, dayanışma ve doğaya saygı ilkelerini benimsemiş, sivil toplumda özneleşme arzusundaki genç bireylerin öncülüğünde kurulmuştur.
0 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirDaha fazla hikaye
Doç. Dr. Behlül Özkan ile "AK Parti Dönemi Ortadoğu Politikaları"
AGORA UNIVERSUS ORTADOĞU ETÜTLERİ VIII Etkinlik Raporu Tarih: 11 Nisan 2019 Agora konseptinde kurgulanan Ortadoğu...