BizBize / Temmuz 16, 2019

Politik Felsefeyi Carl Schmitt ile Yeniden Düşünmek

Universus Biz Bize Etkinlik Raporu    

Tarih:15.08.2018

Universus BizBize’de bu kez, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Kağan Şeker, politik felsefenin sahasına ait kavramların Carl Schmitt ile yeniden nasıl irdelenebileceğini ele aldı.

III. Reich’ın Kronjürist’i Carl Schmitt’in özgeçmişi ile düşüncesindeki kırılmalar arasındaki ilişkiyi soruşturarak başlayan Şeker, Schmitt’in kavramları üzerine detaylı bir incelemeye geçmeden önce belli başlı kimi kavramları (Politik olan, dost-düşman, savaş, çoğulculuk, nötralizasyon, depolitizasyon) açıklamaya girişti. 

Machiavelli, Hobbes, Clausewitz, Marx ile Carl Schmitt arasındaki ilişkiyi ele alan Şeker, mekan temeline dayanan yasa olarak anılan nomos’un; egemenin, yasanın ve mekanın birbirinden bağımsız ele alınamayacağını ifade etti. Carl Schmitt’in son dönem eserlerinden Partizan Teorisi ve Kara ve Deniz kitaplarından da hareketle mekanın kuruculuğunun yadsınamayacağını dile getirdi. Carl Schmitt düşüncesindeki önemli kavramlar: Egemen, olağanüstü hal, universum-pluriversum, kararcılık, temsiliyet, kurucu iktidar, Anayasa, pirate-corsaire katılımcıların da katkılarıyla detaylı biçimde ele alındı.

Carl Schmitt’in öncülleriyle olan ilişkisi ele alındıktan sonra ardıllarıyla olan ilişkisine de değinildi. Post-Marxist teoride karşılık bulan antagonist-agonist yaklaşıma ilişkin Carl Schmitt düşüncesinin temel kavramlarından politik olanın, dost ve düşman arasındaki karşıtlığa dayandığı detaylı olarak tartışıldı.

Yirmiyi aşkın kişinin katıldığı ve katılamayanlar için Youtube’dan canlı olarak da yayınlanan etkinlik, yarım saatlik bir sunumun ardından soru cevaplarla sona erdi.Bookmark and Share
Önceki Yazı
Frankfurt Okulu ve Aydınlanma Eleştirisi
Sonraki Yazı
Pierre Bourdieu’nün Alan Teorisi ve Sermaye KavramıUniversus Sosyal Araştırmalar Merkezi
UNIVERSUS Sosyal Araştırmalar Merkezi; demokrasi, barış, adalet, eşitlik, dayanışma ve doğaya saygı ilkelerini benimsemiş, sivil toplumda özneleşme arzusundaki genç bireylerin öncülüğünde kurulmuştur.
0 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirDaha fazla hikaye
Frankfurt Okulu ve Aydınlanma Eleştirisi
Universus Bizbize Etkinlik Raporu Tarih: 5 Eylül 2018 Bizbize etkinliklerinin yeni çalışmasında Yıldız Teknik...