Sineversus’da bu hafta Polonyal? ünlü sinemac?  Krzysztof Kieslowski’in 1988 y?l? yap?m? Cannes film festivali jüri özel ödüllü filmi Öldürme Üzerine Bir Film’in gösterimi yap?ld?. Gösterim sonras? yap?lan tart??mada Kieslowski’nin gerçeklik alg?s?na ve sinema tasvirine de?inildi. Filmde yap?lan hukuk ele?tirisi, Kieslowski’nin gerçeklik alg?s? etraf?nda ?ekillenirken; kötülü?ün, ölümün heryerde oldu?unu ve bunu cayd?rma, ceza giri?imleri gibi, engellemelerin mümkün olmayaca??n? görmekteyiz. Di?er bir de?i?le, insanlar?n, gerçekli?in hakikatini perdeleme  çabas?n?n bo?a oldu?unu Kieslowski bu filmde de izleyicinin surat?na vuruyor.

 Landon Collins Womens Jersey