MENUMENU
MENUMENU
Anasayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

 

UNIVERSUS Sosyal Araştırmalar Merkezi; demokrasi, barış, adalet, eşitlik, dayanışma ve doğaya saygı ilkelerini benimsemiş, sivil toplumda özneleşme arzusundaki genç bireylerin öncülüğünde kurulmuştur. İnsan hak ve özgürlükleri temelinde, cinsiyet eşitsizliği ve gerontokrasiyle mücadele etmeyi; çoğulcu, özgürlükçü bir kültürün oluşturulmasını ve her alanda bu demokrasi kültürünün yerleştirilmesini amaçlar.

UNIVERSUS, sosyal bilimler ile toplumsal gerçeklik arasındaki sınırları kaldırmayı ve teori-pratik birlikteliğini amaç edinmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Kurumları ve toplumsal ilişkileri olduğu gibi kabul etmeyen, güncel olaylara eleştirel perspektiften yaklaşan, olguların kökenlerini sorgulayan ve değişim süreçlerini ortaya koymayı amaç edinmiş siyasi ve sosyal analizler yapar.

UNIVERSUS, çalışmalarında farklı olguları birleştirerek uzmanlaşmış sosyal bilimlerin sonuçlarını sistematik biçimde genel bir perspektife dönüştürmeyi hedefler.

UNIVERSUS, yapacağı çalışmalarda; genç araştırmacıları, gençlik örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve özgür akademiyi eşitlikçi ve kolektif bir yapıda bir araya getirir. Bir araya getirdiği bu öznelerle üretimin ve yeniliğin arasında, iletişim ve iş birliği içinde toplumsal ortak paydayı oluşturmak adına birikim stratejisi izler.

“Öyleyse bugüne ilişkin önerimiz eski ritüelleri ve paslanmış sloganları tekrar etmek değil, toplumun ve siyasetin yeni bilimini oluşturmak için kara tahtaya geri dönmek, tekrar çalışmaya koyulmak ve yeni bir araştırma başlatmaktır.”

Antonio Negri, Çokluk

Başlattığımız yeni toplumsal araştırma, sadece nicel ve nitel verileri bir araya getirmeyi değil, tarihsel ve sınıfsal dönüşümlere bakıp mevcut toplumsal ihtiyaçları kavramayı ve yeni bir yaşamın koşullarını tahayyül etmeyi hedefler.

Adres: Sinanpaşa Mahallesi
Ihlamurdere Caddesi,No:5/4
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL.

E-Mail: bilgi@uni-versus.org