Dr.Hülya Bulut'un 1990 Sonrası Türkiye'de Çok Satan Romanlar Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme başlıklı tezinin çerçevesinde edebiyat ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi irdelemeye çalıştık.