UNIVERSUS

DENİZ KABUĞU GÜNLERİ IX

Etkinlik Raporu

 

“Erkekliğin ve Cinselliğin Kıyısında”

Doç. Dr. Cenk Özbay

 

 

Tarih: 7 Nisan 2018 Cumartesi, 16:00

Deniz Kabuğu Günleri’nin dokuzuncu toplantısı akademisyen Cenk Özbay’ın katılımıyla gerçekleşmiştir.

Bu etkinliğin genel çerçevesini cinsel yönelimler, eşcinsellik/eşcinsel erkeklik kavramları oluşturmuştur. Özelde ise etkinlikte, Özbay’ın 2010 yılında yazdığı “Nocturnal Queers: Rent Boys’ Masculinity in Istanbul” isimli makaleyle başlayan ve konunun farklı yönlerini ele alan pek çok makaleyle devam eden, 2017 yılında ise kitaplaştırılan ancak Türkiye’de basımı olmayan ve Türkçe’ye çevrilmeyen kitabı üzerinden “Rent Boy”luk kavramı tartışılmıştır.

Rentboy’luk çalışmasının ilk yapıldığı 2000’li yılların sonlarına denk gelen yıllarda, İstanbul’un Beyoğlu bölgesinde özellikle yaygın olan, para karşılığı eşcinsel erkeklerle birlikte olan genç erkekler ile çalışma kapsamında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Rentboyların seks işçiliğinden farklı bir konu olarak ele alınması ve spesifik olarak incelenmesinin en önemli sebeplerinden birisinin rentboyların kendilerini heteroseksüel olarak tanımlamaları olduğuna çalışmanın başında özellikle değinilmiştir.

Çalışmanın devamında rentboyların demografik ve sosyoekonomik yapıları, kim oldukları, yaptıkları işin devamlılık süresi, işle kurulan ilişki ve onu tanımlama biçimi gibi pek çok parametre üzerinden aslında ‘rentboyların rentboyluğu nereye koyduğuna ve ne beklediğine’ dair tartışma yürütülmüştür. Rentboyların görece dezavantajlı bölgelerde yaşadıkları, maddi ve manevi olarak rentboyluk sırasında ve sonrasında sahip olunan ayrıcalıklardan hoşlandıkları, bu durumu kendi içlerinde meşru bulmadıkları ve kısa bir süreliğine yaptıkları bir iş olarak gördükleri, aslında kadınlardan hoşlandıkları, büyük çoğunluğunun öğrenci veya işsiz olduğu, bir kısmının nişanlı veya evlenmek üzere olduğu sonuçları karşımıza çıkmıştır. Gündelik hayatlarında sahip olmadıkları ayrıcalıklardan faydalanmak ve farklı bir hayatın öznesi olmak, çekicilik unsuru oluşturan temel öğelerden biridir.