Uni-Ekonomi atölyemizin ilk bölümü dört haftalık süren dersler ile tamamlandı. “Ekonominin Temel İlkeleri” başlıklı ilk dersimizde iktisadın temel kavramlarını güncel örneklerle anlatıldı. İkinci dersde hakim iktisat teorisi olan “Neoklasik Teori”nin Makroekonomi yaklaşımları anlatıldı. Saf Neoklasik teori olarak anlandırılan Fisheryen Makroekonomi’de ekonominin arz yönlü değişkenleri anlatılarak; temel Neoklasik hipotezler sorgulandı. Üçüncü haftada “Keynesyen Teori”yi anlatan ekibimiz; Neoklasik iktisatçıların Keynes yorumu olarak bilinen Neo-Keynesyen Sentez’e ve bu yaklaşıma karşı çıkan Post-Keynesyen iktisatçıların yaklaşımına değindi. Ayrıca dersimizde yarım saat yakın konuyla ilgili olan Noam Chomsky’nin belgeselinden kesitler izlendi. Dördüncü haftada 1980 itibari ile dünya ekonomilerini domine eden Moneterizm konusuna ek Ekonomik Büyüme ve Kalkınma yaklaşımlarından bahsedildi. Katılımcılar ile tartışma halinde yürütülen atölyemizin ilk dört haflalık bölümünde iktisat literatürünün Hakim ve Muhalif  iki temel teorisini işleyerek; günümüz dünya ekonomilerini farklı bakış açıları ile inceledik. Programımızın ikinci bölümü, nisan ayı içerisinde üç hafta sürmesi planlanan dersler ile Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden Doç.Dr. Nedim Süalp’in katılımıyla “İktisat Disiplinine Alternatif Yaklaşım” başlığı ile devam edecektir.