Uni Ekonomi II, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Nedim Süalp’in katılımıyla gerçekleştirildi. Atölye öğrencilerin ve işçilerin katılımıyla iki hafta sürdü. Atölye süresince alternatif bir yapıda ekonomik ilişkilerin nasıl şekillendirilebileceğini, alternatif bir yaşamın örgütlenmesin nasıl olabileceği tatışıldı. Bunu yaparken teorik arka planda Adam Smith, David Ricardo ve Karl Marx gibi klasik iktisatçıların çalışmalarını bizlerle paylaşan Nedim Süalp, Kapitalizmin 21. Yüzyıl itibari ile derin bir kriz içerisinden olduğunu, önümüzdeki birkaç on yılda bu sürecin aşılmasının çok zor olduğunu belirtti. Önümüzdeki birkaç on yıl boyunca emekçilerin durumunda herhangibir düzelme olmayacağını aksine durumun daha da kötüleşeceğini belirten Nedim Süalp; işçilerin var olan iktisadi mekanizma içerisindeki mücadelelerinin son derece değerli olduğunu fakat bu mücadelenin sistemin dışarısında var edilebilecek bir mekanizma üzerine de kayması gerektiğini söyledi. Tartışmada kapitalizmin iç yapısı içerisine sıkışan emek mücadelesinin verimsizliğine değinildi.