Popülizme Karşı: Alternatifin Programı

Alphan Telek'in Birikim’de yer alan yazı dizisinden hareketle şu beş soruya yanıt aradık:

Popülizm nedir?Çağımız gerçekten popülizm çağı mıdır?
Ayırt edici yönleri nelerdir?
Popülizm nasıl değişiklik gösterir?
Demokratlar ve adalet talep edenler popülizme karşı ne yapıyor, ne yapmalı