İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Avrupa Feminist Çalışma Grubu: “FEMİNİZM ŞİMDİ! Avrupa’da yaşanan korona krizine karşı koymak için feminist bir manifesto” | Çeviri: Fethiye Beşir-İletmiş

FEMİNİZM ŞİMDİ!

Avrupa’da yaşanan korona krizine karşı koymak için feminist bir manifesto

Avrupa Feminist Çalışma Grubu[i]

05.05.2020

Çeviri: Fethiye Beşir-İletmiş

Orijinal Metin: https://www.rosalux.de/en/news/id/42140/feminism-now

Yaşanan COVID-19 salgını tüm toplumu etkiliyor ancak kesinlikle çoğu kişinin iddia ettiği kadar demokratik bir hastalık değil. Kadınları* ve erkekleri*, zenginleri ve fakirleri, yaşlıları ve gençleri ya da renkli insanları ve beyaz insanları eşit şekilde etkilemiyor. Aksine, bu salgın mevcut tüm eşitsizlikleri büyütüyor ve hâlihazırda savunmasız ve dezavantajlı olanlara ağır darbe vuruyor. Toplumun sınırlarında yaşayan ve çalışan insanlar, enfeksiyon ve zorluk riskine en açık olanlar ve bunun sonucunda daha da damgalanıyorlar.

Özellikle savunmasız gruplar arasında, bilhassa düşük ücretli mesleklerde olan, kadınlar*, lezbiyen, biseksüel, queer ve trans bireyler, göçmenler ve Roman toplulukları bulunuyor. Küçük çocukları veya diğer ev içi ve bakım sorumlulukları olan kadınlar* sosyal güvensizlik yaşıyorlar, daha düşük refah seviyesine sahipler, yarı zamanlı, kuvvetle muhtemel düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışıyorlar ve anında gelir kaybı tehdidi altındalar. Kadınların* sağlık hizmetlerinde ve artık “gerekli” kabul edilen diğer hizmetlerde çalışma olasılıkları da daha yüksek ki bu da onları enfeksiyona daha açık hale getiriyor. Karantina sürecinde giderek artan ev içi şiddet vakalarının gösterdiği gibi mevcut durum özellikle evlerini bir istismarcıyla paylaşan kadınlar* ve çocuklar için tehlikeli. Hareket kısıtlamaları, evin güvenli bir yer olduğu kabulüne dayanıyor ancak karantina ve sosyal izolasyon nedeniyle, birçok kurban şiddet yaşadıkları çevrelerine hapsediliyor ve yardım istemek için sınırlı imkânları oluyor.

Salgının fiziksel ve psikolojik sağlığımız üzerinde ciddi bir etkisi oldu bile. Tekrar sosyalleşmeye başlar başlamaz ya çalıştıkları işler nedeniyle ya da daha genel olarak kapatma nedeniyle, birçoğunun yaşadıkları travma veya yeniden travmatizasyon insanların davranışlarını etkileyecek ve uzun vadede başkalarıyla olan ilişkilerimizi yeniden şekillendirecek. Bu özellikle orantısız bir şekilde kadınlaştırılmış sağlık ve bakım sektörlerindeki işçiler için daha belirgin olacak.

Salgın küresel bir krize neden oldu ve tahrip edici etkileri yıllarca sürecek. Ortaya çıkan şey feminizmin ilerlemesini tehdit ediyor gibi görünse de aynı zamanda bir fırsat da sunuyor. Getirilen önlemlerin artık toplumsal cinsiyetlendirilmiş etkiyi dikkate alması son derece önemli ve bu perspektif mevcut duruma uygun çözümler bulmak için kullanılmalı. Bu kriz, içinde yaşamak istediğimiz dünyayı durup düşünmek ve insanların ve dayanışmanın sermaye ve kurumsal çıkarlara göre önde tutulduğu bir dünyayı zorlamak için bir şans sunuyor.

Bu manifesto, tüm Avrupa’nın birliği, sol, feminist perspektiften korona virüs krizine ortak bir müdahale. Bununla birlikte, bu manifestoda listelenen talep ve öneriler, onlarca yıldır var olan feminist teorik, aktivizm ve siyasi mücadelelerinin sonuçlarıdır. Tamamlanmamış olmakla birlikte, daha fazla tartışma ve eyleme önayak olmak için aşağıdaki farklı yine de birbiriyle bağlantılı konulara göre hareket ediyoruz:

  • Feminist ekonomi, iklim adaleti ve dayanışmaya doğru değişim
  • Demokrasi ve feminizme karşı otoriterlik tehdidi ve bu konuda ne yapmalı
  • Sağlık, bakım ve diğer “ön saflardaki” sektörlerde feminist sınıf mücadeleleri
  • Bedensel ve zihinsel bütünlük ve şiddete karşı korunma hakkı
  • Göç ve insanlık dışı sınır kontrolünün siyasi teşekkülü

Bu konuları kriz sırasında ve sonrasında radikal dayanışmaya ilham verme ve çoğu zaman sol feminist yaklaşımlardan yoksun olan siyasi tartışma ve kararları etki etme fikri ile ortaya koyuyoruz. Önerilerimiz solcu ve feminist hareketlerin yanı sıra çeşitli kurumlara ve siyasi örgütlere somut politikalar ve talepler geliştirmede yardımcı olabilir.

Bu metin boyunca kadın* terimiyle, trans, queer ve ikili olmayan cinsiyet kimliklerinin yanı sıra kadın düşmanlığından veya kadınlarla ilgili konulardan etkilenenleri de kadın* anlayışımıza dahil ettiğimizi vurguluyoruz.


[i] Bu Feminist Manifesto Roza Lüksemburg Vakfı’nın Avrupa Feminist Çalışma Grubu’nun üyeleri tarafından yazıldı. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Polonya, Rusya, İspanya, İngiltere ve Ukrayna’da, Avrupa’nın her yerinde yaşıyoruz ve çalışıyoruz.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir